ਨਵੇਂ ਲੇਖ

Jump to navigation Jump to search

This page lists the 50 newest pages on the wiki.

10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 ਸਫਿਆੰ ਤੱਕ ਵਿਖਾਓ
ਮੋੜ ਸਫੇ ਲੁਕਾਓ

38 ਨਵੇੰ ਸਫਿਆੰ ਦੀ ਸੂਚੀ:

 1. ਫਰਮਾ:ਹੋਰ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
 2. ਫਰਮਾ:ਮੁੱਖ ਸਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
 3. ਫਰਮਾ:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ ਸੁਆਗਤ
 4. ਫਰਮਾ:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
 5. ਫਰਮਾ:ਦਾਨ
 6. ਫਰਮਾ:ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ
 7. ਫਰਮਾ:·
 8. ਫਰਮਾ:Nobots
 9. ਫਰਮਾ:H•
 10. ਫਰਮਾ:Bots
 11. Gyaanipedia:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਲੇਖ ਖੋਜ
 12. Gyaanipedia:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਭੂਗੋਲ
 13. Gyaanipedia:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਭਾਸ਼ਾ
 14. Gyaanipedia:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 15. Gyaanipedia:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਕੁਦਰਤ
 16. Gyaanipedia:ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਇਤਿਹਾਸ
 17. Gyaanipedia:ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਰ੍ਹੇ-ਗੰਢਾਂ/29 ਨਵੰਬਰ
 18. Gyaanipedia:ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ/29 ਨਵੰਬਰ
 19. Gyaanipedia:ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖ
 20. Gyaanipedia:ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰ
 21. ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Pratyya Ghosh/Main Page/Social Media Sites
 22. ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Pratyya Ghosh/Main Page/Introduction
 23. ਵਰਤੋਂਕਾਰ:Pratyya Ghosh/Lists
 24. ਮੁੱਖ ਸਫਾ/ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ/ਫਰਮਾ
 25. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ/ਫਰਮਾ
 26. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਸੱਭਿਆਚਾਰ
 27. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਸਮਾਜ
 28. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਵਿਗਿਆਨ
 29. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਲੇਖ ਖੋਜ
 30. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਭੂਗੋਲ
 31. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਭਾਸ਼ਾ
 32. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਧਰਮ
 33. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਤਕਨਾਲੋਜੀ
 34. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਕੁਦਰਤ
 35. ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ/ਵਿਸ਼ਾ/ਇਤਿਹਾਸ
 36. ਸੌਨਾਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
 37. ਤਸਵੀਰ:Pagnlogo.png
 38. ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ